Informace pro pacienty – COVID19

Vážení pacienti a příznivci našich ordinací,

v souvislosti se zhoršující se situací epidemie COVID19, exponenciálním růstem počtu nakažených a hrozbě zahlcení kapacit českého zdravotnictví si dovolujeme nabídnout několik rad:

 • prosíme  a žádáme všechny pacienty o ohleduplnost k sobě navzájem
 • žádáme všechny pacienty o laskavý a trpělivý přístup ke zdravotníkům, ne jenom k nám, ale i všem našim kolegům. Uvědomte si, že nás není nekonečně mnoho a řada z nás pracuje již dnes za hranicí svých fyzických a psychických možností
 • noste roušky, lépe možná respirátory FFP2, pokud máte možnost. Roušku nebo respirátor noste tak, abyste měli zakrytá ústa i nos. Jinak nejste chráněni
 • často si myjte ruce. Pokud máte možnost noste s sebou desinfekci v kapesném balení a ruce desinfikujte
 • vyhýbejte se těsným kontaktům s cizími lidmi
 • pokud máte projevy nemoci COVID19 což typicky jsou: suchý kašel, bolesti svalů a kloubů, teploty kolem 37,5-38,0, ztráta čichu a chuti, průjem či zvracení tak zůstaňte doma, kontaktujte naši ordinaci a domluvíme se na dalším postupu
 • pokud jste byli v kontaktu s COVID pozitivním člověkem, nebo jste sami nakaženi a máte pozitivní PCR test na COIVD19 tak zůstaňte doma a neprodleně kontaktujte naši ordinaci

Pro osoby pozitivně testované platí:

 • izolace minimálně 10 dnů od data odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo
 • u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 se izolace ukončuje po uplynutí minimálně 10 dnů, a to bez provedení RT-PCR testu
 • u osob vykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění COVID-19 již nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak; celková doba izolace nesmí být kratší než 10 dnů a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu.

Pro osoby, které byli v kontaktu s COVID pozitivním jedincem platí:

 • 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou
 • u osob, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, se provede v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2
 • v případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 karanténní opatření po 10 dnech ukončí
 • v případě, že se v době nařízeného karanténního opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, provede se RT-PCR test. Pokud bude pozitivní pokračuje se od začátku dle postupu pro COVID pozitivní pacienty

Praktické informace

 • žádanky na PCR testování na COVID jsou pouze elektronické. V typickém případu jako pacient nedostáváte žádnou žádanku emailem, SMSkou apod. jako je tomu například u elektronického receptu. Žádanku vypisuje buď hygiena nebo praktický lékař
 • po vystavení žádanky můžete na test do kteréhokoliv odběrového centra. S sebou kartičku pojištěnce. Doporučujeme se do odběrového centra objednat. V Praze se lze objednat na adrese covid.praha.eu v Kolíně na stránkách nemocnice zde
 • Pokud nás informujete telefonicky nebo emailem potřebujeme vědět konkrétní data – tedy datum pozitivního testování na SARS-CoV-2 nebo datum posledního kontaktu s COVID pozitivním jedincem
 • V případě karantény máte nárok na pracovní neschopnost. Tuto lze vystavit 3 dny zpětně. Vždy nás informuje, jestli pracovní neschopnost potřebujete nebo ne