VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

AKTUALIZACE 30.11.2023

OČKOVÁNÍ COVID-19 !!!

Vzhledem k zájmu ze strany pacientů a nízké dostupnosti jsme se rozhodli zahájit v obou našich ordinacích očkování proti onemocnění COVID-19. Kvůli obtížnější logistice bude očkování probíhat následovně:

  • očkovací den proti COVID-19 bude vždy čtvrtek v rámci ordinačních hodin a to od 10:00. V žádný jiný den nebudeme očkování podávat! Začínáme ve čtvrtek 2.11.2023
  • na očkování není potřeba se objednat
  • očkování mohou využít jak pacienti registrování v naší ordinaci tak i pacienti registrovaní u jiných kolegyň či kolegů praktických lékařů
  • očkování je plně hrazeno ze zdravotního pojištění
  • k očkování si přineste platnou kartičku zdravotního pojištění, pacienti, kteří nejsou registrování v našich ordinacích si přinesou i platný občanský průkaz
  • uvedené informace platí pro naše obě ordinace jak v Praze tak i v Kolíně
  • očkujeme vakcinou COMIRNATY OMICRON XBB.1.5 DOSP 12+ od společnosti Pfizer (čti fájzr)

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE SEZÓNA 2023-2024

Zahájili jsme očkování proti chřipce pro sezónu 2023-2024. Vakcíny jsou již k dispozici v obou ordinacích.

Vakcíny jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pro osoby ve věku 65+, dále zdravotnickým pracovníkům a osobám trpícím chronickým onemocněním srdce a cév, plic, ledvin nebo diabetem. Ostatní pacienti mají k dispozici vakcínu v samopláteckém režimu za cenu 450 Kč. Cena zahrnuje náklady na vakcínu, podání vakcíny a dohled po aplikaci. 

 

VZHLEDEM K NARŮSTAJÍCÍMU POČTU RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ VČETNĚ COVID19 ŽÁDÁME PACIENTY ABY SI V PROSTORÁCH ČEKÁRNY A ORDINACE NASADILI RESPIRÁTOR!

UPOZORNĚNÍ – PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ

Z DŮVODŮ VYTÍŽENÍ OBOU ORDINACÍ JE NEJKRATŠÍ MOŽNÁ DOBA OBJEDNÁNÍ NA PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ 2 TÝDNY. POKUD MÁTE PODSTOUPIT OPERACI A MÁTE ŽÁDOST O PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ, DOSTAVTE SE DO ORDINACE IHNED ABY SE DALO PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ STIHNOUT V POŽADOVANÉM TERMÍNU. 

PROVOZNÍ INFORMACE

Ordinace Praha:

  • V sobotu 02.12.2023 z důvodu účasti na povinném školení ordinace uzavřena

Ordinace Kolín:

  • Ordinujeme standardně

Pro komunikaci s našimi ordinacemi používejte prosíme přednostně komunikační nástroj Virtuální sestra Emmy. Pro přihlášení do Emmy klikněte na logo níže.

POZOR - Virtuální sestra EMMY neslouží pro řešení akutních potíží!

Kliknutím na logo se přihlašte do Virtuální sestry EMMY

PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI – AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA

Vzhledem k množícím se podvodům s pracovními neschopnostmi jsme na základě žádosti České správy sociálního zabezpečení aktualizovali pravidla vydávání, vedení a ukončování pracovních neschopností. Podrobnosti v sekci informací pro pacienty zde.

REGISTRACE NOVÝCH PACIENTŮ

Kapacita obou ordinací je naplněná. Registraci nových pacientů provádíme v omezeném rozsahu. Více informací osobně přímo v ordinacích. 

NOVÉ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

V obou našich ordinacích jsme zavedli do provozu přístroj COBAS H 232 POC System od firmy ROCHE DIAGNOSTICS. Tento přístroj je určen po rychlou diagnostiku závažných kardiovaskulárních onemocnění jako například selhání srdce, hluboká žilní trombóza, či infakrt myokardu. Přístroje umožní rychlejší diagnostiku pacienta a odeslání na konkrétní specializované pracoviště. Jsou modernější verzí obdobných zařízení, které jsme v našich ordinacích používali doposud.

Dále jsme v našich ordinacích instalovali ultrazvukové přístroje VSCAN AIR od firmy GE. Tyto přístroje nám umožní provádět zejména diagnostickou péči v nové a úplně jiné úrovni než doposud. Samozřejmě rutinní ovládání těchto přístrojů vyžaduje absolvování mnoha školení a provedení stovek vyšetření, do kterých se teď pouštíme.

Nicméně již první zkušenosti nás i jiných kolegů praktických lékařů jasně dokazují, že používání ultrazvukových přístrojů ve všeobecném praktickém lékařství je jednoznačně správná cesta. Jsme proto rádi, že naše ordinace patří mezi první v České republice, které ultrazvukové přístroje při péči o své pacienty používají. 

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k nízké návratnosti testů pro stanovení skrytého krvácení do stolice (vyšetření požadované zdravotními pojišťovnami jako prevence rakoviny tlustého střeva), které se vydávají u preventivní prohlídky, účtujeme zálohu ve výši 200 Kč. Záloha bude pacientovi vrácena při doručení testu zpátky do ordinace.

ORDINAČNÍ HODINY

NAŠE ORDINACE
V Praze V Kolíně
 Adresa  Frýdlantská 1296/2, 182 00 Praha 8  Kutnohorská 40, 280 02 Kolín 2
 Telefon  223 00 16 18  323 601 926
ORDINAČNÍ HODINY   
  PRAHA KOLÍN
  Akutní pacienti pouze první 2 hodiny ordinační doby, bez objednání!
 Akutní pacienti pouze první 2 hodiny ordinační doby, bez objednání!
 Pondělí 08:00 – 14:00
    (13:00 – 14:00 pouze objednaní)
 Úterý 08:00 – 14:00 13:00 – 19:00 
    (18:00-19:00 pouze objednaní)
 Středa 13:00 – 18:00 08:00 – 14:00
  (18:00-19:00 pouze objednaní)  
 Čtvrtek 08:00 – 14:00 08:00 – 14:00
 Pátek 08:00 – 14:00 08:00 – 14:00
    (13:00 – 14:00 pouze objednaní)
 Sobota 08:00 – 12:00
  (12:00 – 14:00 pouze objednaní)  –
Odběrová služba čtvrtek, pátek: 07:00 – 08:00 pondělí, středa, čtvrtek: 07:00 – 08:00
Email info@ivancak-medicine.cz info@ivancak-medicine.cz
Smluvní ZP VZP, ZPMV, OZP, ZPŠ, ČPZP, VoZP VZP, ZPMV, OZP, ZPŠ, ČPZP, VoZP
GDPR Naše společnost má implementovanou směrnici GDPR. Podrobnosti jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů.
Ceník Ceník služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění zde.